Om Ellerr Konsult

Syfte
Att bidra till ett arbetsliv där en effektiv och hållbar verksamhet går hand i hand med stolthet och glädje hos dem som utför arbetet. Enkelt uttryckt: att bidra till ett sunt organiserande.

Strategi
Att göra det genom att:
– arbeta med enskilda arbetsplatser, deras utveckling och arbetsmiljö
– utbilda och handleda i konsten att göra bedömningar av organisatorisk och social arbetsmiljö
– påverka hur vi i samhället resonerar om organisatorisk och social arbetsmiljö i Sverige

Utgångspunkter
En utgångspunkt är att ”det blir som det blir för att vi gör som vi gör”. Vill vi att något ska bli annorlunda får vi också handla annorlunda. En annan utgångspunkt är att varje människa är autonom i bemärkelsen att människan är en väljande varelse. Ibland är valen starkt begränsade, men vi väljer. Vilka alternativ vi (var och en) ser som rimliga, möjliga och önskvärda blir då extra intressanta att förstå, men också att utmana.

Det är inte förrän man ser att man har rimliga och realistiska alternativ som man kan ta ansvar för sitt väljande. Då kan man medvetet välja att göra vissa saker och sluta att göra andra. Så att när ”det blir som det blir för att vi gör som vi gör” inte är en slump utan ett medvetet val och något vi får makt att påverka.