Chefsutveckling

I en alltmer komplex och föränderlig värld finns det allt färre rätta svar. Det gäller snarare att ha en bred repertoar av sätt att förstå en situation så att man medvetet och uppmärksamt – trots komplexiteten, föränderligheten och osäkerheten – klarar att navigera, se vart valen bär oss och göra nya val när så behövs.

Därför har jag satt samman ett antal kortare föreläsningar (inspel)  baserade på aktuell forskning om samhälle, styrning, ledning och stress. Inspelen erbjuder ”food for thoughts” och bildar en fond för dagens diskussioner om de utmaningar och möjligheter man möter i det dagliga livet som chef. (Enkla svar, checklistor och olika slag av ”1,2,3-modeller” är bannlysta. )

Inspelen varvas med diskussioner och utgör grunderna för en dag där:

  • det finns plats för deltagarna att diskutera de aktuella problem de brottas med
  • deltagarna kan få nya perspektiv på styrning, ledning, stress och arbetsmiljö
  • det som framförs är baserat på aktuell forskning

Ni kan välja ett eller flera av nedanstående inspel och sätta samman en chefsdag som passar just er organisation och era chefer. Om ni saknar något tema så säg till – det kanske går att ordna det också. Läs- och lärlusten är stor liksom kontaktnätet av andra duktiga inspelare.

För en förutsättningslös diskussion – välkommen att ringa 0708-982771 eller maila lisbeth.ryden@ellerr.se.

Exempel på teman

Kollektiv intelligens.
Inspelet baseras på boken Kunskapsintegration av Runsten & Werr (2016). Fokus på vad som kännetecknar grupper som har god förmåga att hantera komplexitet, föränderlighet och okända problem och situationer – och vad som kännetecknar de som har låg förmåga.

Organisatorisk arbetsmiljö i en komplex och föränderlig värld
Inspelet baserar sig främst på min egen forskning om hur man kan arbeta med att hantera och förbygga organisatoriska arbetsmiljörisker. Hur vi tänker kring ledning och styrning, chefskap och medarbetarskap, styr hur vi väljer att organisera oss. För att kunna göra något åt den organisatoriska arbetsmiljön behöver vi därför förstå vad det är som gör att vi tänker som vi tänker. Då blir det möjligt att ta tag i grundproblemen och inte bara symtomen.

Att leda i en accelererande värld
Inspelet baseras på en essäbok av Hartmut Rosa (2013): Acceleration, modernitet och identitet. Om svårigheter och konsekvenser av att förändringstakten i samhället accelererar.

Att leda professionella organisationer
Inspelet baseras på en bok av Johan Alvehus (2012): 4 myter om professionella organisationer. Boken tar upp utvecklingen av professionella organisationer och olika typer av ledarskap som är mest relevant för att det ska vara lätt för de professionella att göra ett så bra arbete som möjligt.

Perspektiv på stress
Inspelet baseras främst på en bok av Malene Friis Andersen & Svend Brinkmann (2013): Nye perspektiver på stress, men också på boken Resultatmålinger og stress av Peter Dahler-Larsen och Signe Pihl-Thingvad (2014). Stress är ett begrepp som inkluderar alltmer och därmed också riskerar att bli allt mindre användbart för att komma till rätta med de problem som uppstår. Syftet är dels att visa på mindre kända källor till det vi vanligen kallar stress och dels visa att vissa samband inte är så självklara som de kanske verkar vid första anblicken.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.