Organisatorisk och social arbetsmiljö

De organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågorna har fått ett allt större fokus, men det är inte självklart hur man ska gå tillväga för att bedöma riskerna eller vad man kan göra åt eventuella problem. Däremot är det ofta lätt att konstatera att det finns problem på en arbetsplats.

Det märks ofta på att frustrationen stiger, irritationsmomenten ökar och konflikterna blir allt djupare. Förtvivlan, ilska och tystnad breder ut sig tillsammans med en allt större känsla av hopplöshet och vanmakt hos de berörda. Det känns som om det sitter ”i väggarna” och att det ”bara blir så”. När man inte vet varför det blir som det blir är det också svårt att veta vad man ska göra för att det inte ska fortsätta att vara så. Det är då jag kommer in.

Tillsammans reder vi ut ”hur det är” och diskuterar vad det är som bidragit till att det blivit som det blivit. De tankefigurer som ligger bakom situationen belyses och diskuteras. Alternativa tankefigurer introduceras. Därigenom skapas ett underlag för att göra annorlunda framöver. Det går att förändra en ohälsosam arbetssituation, även om det många gånger kan ta tid.

Men det är minst lika viktigt att arbeta förebyggande: ingen ska behöva bli sjuk av att arbeta. Alla tjänar på att ta tag i problem tidigt. Ju längre tid en osund situation har pågått ju svårare blir det ofta att förändra den. En allmänt ökad kunnighet om organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor och hur man kan arbeta med dem är därför en riktigt god investering.

Jag arbetar därför med de organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågorna genom: