GDPR

Jag har en sändlista för nyhetsbrev. Den som finns med på listan har antingen anmält sig själv eller så har jag fått ditt namn via en offentlig källa. I de senare fallen har jag valt ut ditt namn för att jag tror att du kan ha nytta av informationen i ditt arbete. 

Den enda information som finns i sändlistan är en mailadress samt när du kom med på listan. Jag har inga övriga personuppgifter om dig. Jag kommer bara att använda din mailadress för utskick om:

  • min och andras forskning om ledning, styrning och organisering med särskilt fokus på organisatorisk arbetsmiljö
  • seminarier, bloggar, böcker, kurser och andra events inom området

Du kan när som helst avregistrera dig från listan. Enklast och säkrast är att göra det direkt i nyhetsbrevet, men det går också bra att maila mig: lisbeth.ryden@ellerr.se.