Från person till organisation

När man pratar om organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor är det ofta diskussionen hamnar i personliga egenskaper eller personliga relationer. Man tänker sig att någon behöver lära sig något: ta hänsyn, bli trevligare, stressa upp sig mindre, lära sig kommunicera, ta konflikter, bli mera lyhörd osv.

Det som ofta glöms bort i diskussionen är hur själva arbetet inverkar på arbetsmiljön. Vad är det för idéer och logiker som styr vårt dagliga organiserande? Varför är det där rimligt och inte det där? Varför kommer vi inte till rätta med …?

Det är frågor som sätter fokus på verksamhetens frågor och de problem som behöver lösas där för att de inblandade ska kunna känna stolthet över den verksamhet de är en del av, och inte på de enskilda medarbetarnas brister eller förtjänster. Mindre dramatiskt att prata om och mera verkningsfullt för att komma framåt eftersom alla då kan hjälpas åt.

Med verksamheten som utgångspunkt blir problemen och lösningarna annorlunda. En väg att kunna bli mer uppmärksam på hur det är i den egna organisationen är att höra om konkreta exempel från andra organisationer i en föreläsning. En annan är att utgå från det egna organiserandet och diskutera det i en workshop.