Om Lisbeth Rydén

Mitt intresse kretsar kring ledning och organisering av arbetslivet och då framförallt hur det påverkar oss som människor, det vill säga organisatorisk arbetsmiljö.

2010-2015 var jag projektledare för ett forskningsprojekt om organisatorisk arbetsmiljö där jag dels utforskade ett särskilt perspektiv för att bedöma organisatorisk arbetsmiljö, dels utvecklade en modell för att bedöma organisatorisk arbetsmiljö Diskursiv arbetsmiljö. Projektet drevs vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA) , Malmö högskola och i samarbete med Kommunförbundet Skåne och Håbo kommun.

2016-2020 var jag doktorand i Företagsekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan I Stockholm vid Avdelningen för bank och finans. Forskningsprojektet finansierades av Finansförbundet. De båda forskningsprojekten har resulterat i en avhandling Diskursiv arbetsmiljö. Ett nytt perspektiv på organisatorisk arbetsmiljö.

Jag tog civilekonomexamen vid Handelshögskolan i Göteborg i början av 90-talet och har en filosofie master (två år) från Ekonomihögskolan, Lunds universitet (2007-2009). Innan jag startade Ellerr konsult 2009 arbetade jag framförallt inom statlig och kommunal verksamhet med utvecklingsfrågor av olika slag.

CV Arbete >>

CV Utbildning >>