CV Arbete

EllErr Konsult 2009-
Organisationskonsult med inriktning på organisatorisk arbetsmiljö. Föreläser, utbildar, handleder och gör utredningar/kartläggningar av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, inkl. vid anmälan om kränkande särbehandling. Utvärderingar av ledarskapsprogram, medarbetarprogram och utvecklingsprojekt. Moderering av grupper i samband med utvecklingsuppdrag.

KTH & Finansförbundet 2016-2020
Industridoktorand vid Avdelningen för bank och finans, Kungliga Tekniska Högskolan. Forskningsprojektet finansierades av Finansförbundet.

Malmö högskola 2010-2015
Projektledare och forskare med inriktning på organisatorisk arbetsmiljö

Kommunförbundet Skåne 2010-2012
Projektledare & forskare med inriktning på psykosocial arbetsmiljö

Samarbetsdynamik AB 2000-
Konsult med inriktning på psykosocial arbetsmiljö och verksamhetsutveckling

Staffanstorps kommun 1999-2000 & 2001-2006
Utredare, visionssamordnare, näringslivssekreterare, projektledare mm

Arbetsförmedlingen 1997-1999
Projektledare: Starta Eget-skola i Lomma samt Lärlingsprojekt i Helsingborg

ALMI Företagspartner 1995-1997
Rådgivare & administratör

MorgonPosten i Göteborg 1992-1994

Reporter