Om Lisbeth Rydén

Lisbeth RydénJag driver företag, jag forskar, jag bloggar och jag är aktiv i ett par ideella föreningar. Det gemensamma är att vad jag än gör så handlar det om arbetslivets olika frågor. Mitt stora intresse kretsar kring ledning och organisering av arbetslivet och då framförallt hur det påverkar oss som människor, även kallat organisatorisk arbetsmiljö.

2010-2015 var jag projektledare för ett forskningsprojekt om organisatsorisk arbetsmiljö. Mer exakt utvecklade jag en metodik för att bedöma organisatoriska arbetsmiljörisker som jag kallar Diskursiva arbetsmiljörisker. Projektet drevs vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA) , Malmö högskola och i samarbete med Kommunförbundet Skåne och Håbo kommun.

Jag är filosofie master från Ekonomihögskolan, Lunds universitet och numera doktorand i Företagsekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan I Stockholm / Centrum för bank och finans, CEFIN. Jag är finansierad av Finansförbundet.

Jag tog civilekonomexamen vid Handelshögskolan i Göteborg i början av 90-talet och har sedan dess arbetat med olika saker. Kännetecknande för det mesta är att det har varit inriktning på utveckling av verksamhet. Tyngdpunkten i erfarenheterna ligger på statlig och kommunal verksamhet men jag har även erfarenhet av att arbeta med och i privat verksamhet.

Jag är också engagerad i två ideella föreningar; Forskarbyn Ölsdalen och Nätverk Arbetslivet. Nätverk Arbetslivet driver bland annat bloggen Ett Gott Arbetsliv där jag  bloggar varannan onsdag. Nätverk Arbetslivet arrangerar också Arbetslivets Dag – en mötesplats för arbetslivets frågor i Skåne.

CV Arbete >>

CV Utbildning >>

CV Publikationer >>