Om Lisbeth Rydén

Lisbeth RydénMitt stora intresse kretsar kring ledning och organisering av arbetslivet och då framförallt hur det påverkar oss som människor, även kallat organisatorisk arbetsmiljö.

2010-2015 var jag projektledare för ett forskningsprojekt om organisatorisk arbetsmiljö. Mer exakt utvecklade jag en metodik för att bedöma organisatoriska arbetsmiljörisker som jag kallar Diskursiva arbetsmiljörisker. Projektet drevs vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA) , Malmö högskola och i samarbete med Kommunförbundet Skåne och Håbo kommun.

Jag är filosofie master från Ekonomihögskolan, Lunds universitet och numera doktorand i Företagsekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan I Stockholm / Avdelningen för bank och finans. Forskningsprojektet finansieras av Finansförbundet.

Jag tog civilekonomexamen vid Handelshögskolan i Göteborg i början av 90-talet och har sedan dess arbetat med olika saker. Kännetecknande för det mesta är att det har varit inriktning på utveckling av verksamhet. Tyngdpunkten i erfarenheterna ligger på statlig och kommunal verksamhet men jag har även erfarenhet av att arbeta med och i privat verksamhet.

CV Arbete >>

CV Utbildning >>