Utbildning

Vill du och dina kollegor utveckla er kunnighet i att bedöma organisatorisk arbetsmiljö?

Ring mig så kan vi diskutera ett upplägg som funkar för er. En utbildning spridd över flera tillfällen är att föredra ur inlärningssynpunkt, men en kortare sammanhållen period (minst en heldag) kan vara en bra början. Oavsett längd på utbildningen så är ambitionen att deltagarna:

  1. ska känna sig utmanade av resonemangen och diskussionerna på ett teoretiskt och kunskapsmässigt plan samt
  2. ska få erfarenhet av och öka sin kunnighet kring hur man praktiskt kan gå tillväga för att  analysera, bedöma och intervenera i den organisatoriska arbetsmiljön på de arbetsplatser de kommer i kontakt med.

Kursformen förutsätter ett aktivt deltagande av kursdeltagarna och bygger självklart på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.