Utbildning

I samarbete med utbildningsföretaget Metodicum kan jag nu erbjuda två dagars utbildning i Organisatorisk arbetsmiljö – bedöma och intervenera med en diskursiv ansats. Den 28-29 mars 2017, i Stockholm. För dig som har som uppgift att förstå, bedöma och hantera organisatoriska arbetsmiljörisker. Läs mer >>


Utöver det genomför jag även företagsinterna utbildningar. En grundläggande endagsutbildning och en längre fördjupande om fem dagar utspritt på en termin. Ambitionen med båda kurserna är att deltagarna:

  1. ska känna sig utmanade av resonemangen och diskussionerna på ett teoretiskt och kunskapsmässigt plan samt
  2. ska få erfarenhet av och öka sin kunnighet kring hur man praktiskt kan gå tillväga för att upptäcka, analysera och intervenera i de psykosociala/organisatoriska arbetsmiljöriskerna på de arbetsplatser de kommer i kontakt med.

Kursformen förutsätter ett aktivt deltagande av kursdeltagarna och bygger självklart på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Den längre utbildningen arrangeras tillsammans med Monica Hane, Samarbetsdynamik AB. Monica Hane är docent i tillämpad psykologi och har mångårig erfarenhet av psykosociala arbetsmiljöfrågor. Monica är den som har utvecklat fokusmetodiken åt Arbetsmiljöverket som verktyg för att bedöma psykosociala arbetsmiljöfrågor.

Om endagsutbildningen >>

Deltagare om kursen >>

Om fördjupningsprogrammet 5 dagar >>