Utbildning

I samarbete med utbildningsföretaget Metodicum  erbjuder jag två dagars utbildning i Organisatorisk arbetsmiljö – bedöma och intervenera med en diskursiv ansats. För dig som vill förstå, bedöma och hantera organisatoriska arbetsmiljörisker. Nästa tillfälle är den 29-30 maj. Läs mer >>

Läs mer om utbildningen >>

 


 

Utöver samarbetet med Metodicum genomför jag även företagsinterna utbildningar. En grundläggande endagsutbildning och en längre fördjupande om fem dagar utspritt på en termin. Ambitionen med båda kurserna är att deltagarna:

  1. ska känna sig utmanade av resonemangen och diskussionerna på ett teoretiskt och kunskapsmässigt plan samt
  2. ska få erfarenhet av och öka sin kunnighet kring hur man praktiskt kan gå tillväga för att upptäcka, analysera och intervenera i den organisatoriska arbetsmiljön på de arbetsplatser de kommer i kontakt med.

Kursformen förutsätter ett aktivt deltagande av kursdeltagarna och bygger självklart på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Den längre utbildningen arrangeras tillsammans med Monica Hane, Samarbetsdynamik AB. Monica Hane är docent i tillämpad psykologi och har mångårig erfarenhet av psykosociala arbetsmiljöfrågor. Monica har utvecklat fokusmetodiken åt Arbetsmiljöverket som verktyg för att bedöma psykosociala arbetsmiljöfrågor.

Om endagsutbildningen >>

Deltagare om kursen >>

Om fördjupningsprogrammet 5 dagar >>