Handledning

Handledning är till för dig som gör bedömningar av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och som skulle behöva en samtalspartner i det arbetet.

Att göra bedömningar är aldrig enkelt, inte ens om man har lång erfarenhet av att göra det. Speciellt gäller det om den aktuella arbetsplatsen har en svår situation. Då kan man behöva prata med någon utomstående om sina överväganden och analyser innan man pratar med arbetsplatsen.

Arbetet kan ske enskilt eller i grupp, vid enstaka tillfällen eller mer regelbundet. Det kan ske genom telefon, Skype eller öga mot öga, hos mig, hos dig eller på annat ställe.

Möjligheterna är många. Hör av dig så hittar vi en lösning som funkar för oss båda.