Om EllErr Konsult

Syfte
Att bidra till ett arbetsliv där en effektiv och hållbar verksamhet går hand i hand med stolthet och glädje hos dem som utför arbetet. Enkelt uttryckt: att bidra till ett sunt organiserande.

Strategi
Att göra det genom att:
– arbeta med enskilda arbetsplatser, deras utveckling och arbetsmiljö
– utbilda och handleda i konsten att göra psykosociala riskbedömningar i arbetslivet
– påverka hur vi resonerar om psykosocial arbetsmiljö i Sverige

Utgångspunkter
En utgångspunkt är att ”det blir som det blir för att vi gör som vi gör”. Vill vi att något ska bli annorlunda får vi också handla annorlunda. En av våra allra viktigaste handlingar är att tala och skriva. Genom språket formar vi våra verkligheter; vi definierar vad som är bra eller dåligt; vad som är problematiskt och hur det kan lösas osv. När vi pratar och skriver skapar vi således den verklighet vi lever i, oavsett om vi är medvetna om det eller ej.

En annan utgångspunkt är att varje människa är autonom i bemärkelsen att vi alla väljer att göra det vi gör. Ibland är valen starkt begränsade, men vi väljer. Vilka alternativ vi (var och en) ser som rimliga, möjliga och önskvärda blir då extra intressant att förstå, men också att utmana. Det är inte förrän man ser att man har alternativ som man kan ta ansvar för sitt väljande. Då kan vi mer medvetet välja att göra vissa saker och sluta att göra andra. Så att ”det blir som det blir, när vi gör som vi gör” inte är en slump utan ett medvetet val och något vi får makt att påverka.