Guide för hur man kan göra

Rapporten Diskursiva arbetsmiljörisker har mött stort intresse när jag har presenterat den och flera har själva velat göra bedömningar utifrån den diskursiva ansatsen. Jag har därför gjort en bilaga där jag beskriver hur jag har gått tillväga. Det kan dock vara svårt att veta hur man ska göra genom att bara läsa om det. Det bästa är antagligen att göra och lära sig allteftersom. Innan man börjar kan det vara bra att ha tänkt igenom en del saker.

Rapporten Diskursiva arbetsmiljörisker och bilagan Guide för hur man kan göra diskursiva riskbedömningar av arbetsmiljön är förhoppningsvis en bra början för att tänka igenom hur arbetssättet skulle kunna fungera i just din situation eller i just din praktik.

Med Guiden vill jag visa hur jag har gått tillväga, dels hur jag har arbetat för att få fram ett underlag för riskbedömning och dels några exempel på hur jag kan ”höra diskurserna” i dessa underlag.

Guiden är skriven för att svara på de vanligaste frågor jag fått när jag presenterat min forskning om diskursiva arbetsmiljörisker. Om du har fler frågor eller om du vill dela med dig av erfarenheter av att göra diskursiva arbetsmiljöbedömningar är du varmt välkommen att höra av dig. Enklast är att kontakta mig via e-post: lisbeth.ryden@ellerr.se.