Arbetsmaterial för att bedöma organisatorisk arbetsmiljö

I avhandlingen finns en utförlig presentation av modellen för att bedöma organisatorisk arbetsmiljö med en diskursiv ansats (se framförallt kapitel 6-10). Det finns även tre bilagor i avhandlingen som är utarbetade för att underlätta spridning och tillämpning av avhandlingens resultat. Dessa kan du ladda ner här:

Diskursiv skyddsrond I (tidigare Organisatorisk skyddsrond) och Diskursiv skyddsrond II är tänkta att användas både som underlag för diskussioner på arbetsplatser och för de som bedömer andras arbetsmiljö.

Bedömningsmallen är utvecklad i den andra delen av forskningsprojektet. Mallen består av ett antal frågor man kan ställa sig för att analyseras och bedöma den organisatoriska arbetsmiljön. Några delar kan vara lite obegripliga om man inte har läst avhandlingen (gäller framförallt avsnittet om existentiella konsekvenser), men i övrigt kan den troligen vara till hjälp för den som vill förstå sin egen eller någon annans arbetsmiljö.

Om du vill läsa den bok jag gav ut 2015 och som bygger på den först delen av forskningsprojektet så maila din adress till lisbeth.ryden@ellerr.se så skickar jag ett exemplar. Jag bjuder på både boken och portot (så länge lagret räcker).

Om du har frågor eller om du vill dela med dig av erfarenheter av att göra bedömningar av organisatorisk arbetsmiljö är du varmt välkommen att höra av dig. Enklast är att kontakta mig via e-post: lisbeth.ryden@ellerr.se.