Guide för hur man kan göra

Avhandlingen är klar men kan inte publiceras förrän efter disputationen. Tills dess får du gärna använda de rapporter och arbetsmaterial som producerats i forskningsprojekten – se nedan.

Om du vill läsa den bok jag gav ut 2015 så maila din adress till lisbeth.ryden@ellerr.se så skickar jag ett exemplar. Fram till disputationen så bjuder jag på både boken och portot (så länge lagret räcker).


Boken bygger framförallt på rapporten Diskursiva arbetsmiljörisker där jag beskriver resultaten av den första delen av avhandlingsarbetet.

I rapportens bilaga: Guide för hur man kan göra diskursiva riskbedömningar av arbetsmiljön beskriver jag hur man kan arbeta för att få fram ett underlag för riskbedömning, samt några exempel på hur man kan identifiera de bakomliggande diskurserna i dessa underlag.

Bedömningsmallen är utvecklad i den andra delen av forskningsprojektet. Mallen består av ett antal frågor man kan ställa sig för att analyseras och bedöma den organisatoriska arbetsmiljön. Några delar kan vara lite obegripliga om man inte har läst avhandlingen (gäller framförallt avsnittet om existentiella konsekvenser), men i övrigt kan den troligen vara till hjälp för den som vill förstå sin egen eller någon annans arbetsmiljö.

Det finns även ett arbetsmaterial Organisatorisk skyddsrond som är tänkt att kunna göra underlag för diskussioner på arbetsplatser eller för att bedöma andras arbetsmiljö. .

Om du har frågor eller om du vill dela med dig av erfarenheter av att göra diskursiva arbetsmiljöbedömningar är du varmt välkommen att höra av dig. Enklast är att kontakta mig via e-post: lisbeth.ryden@ellerr.se.