Boktips

Nedan finns tips på böcker som jag har funnit hjälpsamma på olika sätt. De flesta är skrivna av forskare för ”praktiker”. Jag har gjort en liten kommentar till några. På andra har jag angett länk till blogginlägg där jag har skrivit lite om dem. 

Ett flertal av dem är på danska men det brukar ge sig efter några sidor när man har lärt sig de mest frekventa / centrala begreppen. Typ att ’ansatt’ betyder anställd och ’adfaerd’ betyder beteende…

Om ni inte hittar böckerna på Adlibris, Bokus eller hos din bokhandlare så kan de finnas på Bokbörsen (sajt för begagnade böcker).


Alvehus J (2012): 4 myter om professionella serviceorganisationer. Lund: Studentlitteratur.

Skriver om vad professionella arbetare respektive professionellt arbete behöver för att det ska bli så bra verksamhet som möjligt. Ifrågasätter det ganska ensidiga fokuset på ledarskap och vill istället slå ett slag för (den administrative) chefen. Skriver också om styrning i allmänhet och vilka problem det kan generera.


Runsten Philip & Werr Andreas (2016): Kunskapsintegration. Om kollektiv intelligens i organisationer. Lund: Studentlitteratur

Beskriver hur fungerande mikrosystem kan bidra till en god kunskapsintegration, vilket enligt författarna, är en nödvändighet om man vill bli bra på att hantera komplexitet i arbetet.


Jordan Thomas (2015): Konflikthantering i arbetslivet. Förstå, hantera, förebygg. Malmö: Gleerups

Går igenom olika sätt att analysera, hantera och förbygga konflikter. Blev Årets HR-bok 2015.


Rosa Hartmut (2014): Acceleration, modernitet och identitet: tre essäer. Daidalos förlag.

Om att förändringstakten i samhället accelererar och konsekvenser med anledning av det.


Buch, Andersen & Sörensen (2009). Videnarbejde og stress – mellem begejstring och belastning. Jurist- og Ekonomforbundets Forlag, Köpenhamn

Visar på de traditionella stressmodellernas oförmåga att fånga de problem kunskapsarbetare har i sitt arbete. Tar man bort det som stressar (belastning) tar man bort det som gör arbetet intressant (begejstring).


Friis Andersen & Brinkmann (2013): Nye perspektiver på stress. Forlaget Klim, Danmark (Århus?). Finns även på svenska: Nya perspektiv på stress (2015).

Tar upp olika perspektiv på stress. Problematiserar många av traditionella idéer och ”sanningar” som finns om vad som stressar, vad som är orsak och verkan, relevanta åtgärder mm. Jag har gjort ett flertal bloggar utifrån den här antologin: http://ellerr.se/nya-perspektiv/ . Täcker inte alla kapitel i boken men några.


Sörensen O, Thoft E, Hasle P, Hvenegaard H & Sasser M (2016): Ledelse av kerneopgaven. Köpenhamn: Akademisk Forlag.
Läs mer på:
http://ellerr.se/ar-meningen-och-handlingen-kongruenta/
http://ellerr.se/verksamheten-ar-arbetsmiljon/


Dahler-Larsen P & Pihl-Thingvad S (2014): Resultatmålinger og stress. Odense: Syddansk Universitetsforlag

Läs mer på:      http://ellerr.se/resultatmatande-och-stress/


Sløk Camilla (2014): Blod, sved og tårer. Jurist- og økonomforbundets Forlag. Köpenhamn.

Läs mer på:      http://ellerr.se/kan-man-ha-ansvar-utan-skuld/


Brinkmann Svend (2016?): Stå fast. Vägra vår tids utvecklingstvång. (svenska)

Brinkmann Svend (2017): Ståsteder. 10 gamla idéer i en ny värld. (danska)

Svend Brinkmann (2017): Gå glip. Om begränsningens konst i en gränslös tid (dansk)

Den första boken Stå fast! är skriven som en parodi på en självhjälpsbok men med ”motsatt” innehåll. Lättläst, bildande och i högsta grad relevant – oavsett om man gillar självhjälpsböcker eller ej och oavsett om man är ute och letar efter sig och sitt jag eller ej.

Läs mer på:
http://ellerr.se/om-allt-flyter-vad-kan-man-da-halla-fast-vid/
http://gottarbetsliv.se/lastips-sta-fast-vagra-utvecklingstvanget/


Morgan Gareth (1999): Organisationsmetaforer. Lund: Studentlitteratur.

Beskriver olika sätt att förstå organisation och organiserande: som en maskin, som en organism, som ett politiskt system, som ett psykiskt fängelse, som en hjärna etc. Bra för att få en förståelse för hur olika synsätt/diskurser får för konsekvenser för organiserandet.