Fokusgrupper

Fokusgrupper kan användas på många sätt och i olika syften. Det är ett effektivt sätt att få en god inblick i olika perspektiv vid exempelvis utredningar och utvecklingsarbete.

VäggtidningFramförallt använder jag fokusgrupper för att generera underlag för bedömningar av den organisatoriska arbetsmiljön. En anledning är att fokusgrupper säger mer om det gemensamma organiserandet än vad enskilda intervjuer gör. Att genomföra fokusgrupper ger också ett bra underlag för att förstå vad som är pratbart och vad som inte är det. Det blir därför också lättare att veta var man kan börja när det gäller interventionerna; Vad pratar vi om? På vilket sätt? Vad får det för konsekvenser? Vad pratar vi inte om? Varför inte? Vad får det för konsekvenser?

Om du är intresserad av att göra fokusgrupper rekommenderar jag dig att läsa Guide för hur man kan göra diskursiva riskbedömningar av arbetsmiljön där jag beskriver hur jag dels gör bedömningsunderlag med hjälp av fokusgrupper, dels beskriver hur man kan arbeta med att analysera underlagen.

Om du bara är intresserad av fokusgrupper har jag gjort ett utdrag ur Guiden som bara berör det.

Har du frågor om att göra fokusgrupper så skicka ett mail: lisbeth.ryden@ellerr.se. Jag har arbetat med fokusgrupper i olika sammanhang i många år, inte bara för att göra psykosociala riskbedömningar, så frågan behöver inte bara gälla fokusgrupper i arbetsmiljösammanhang.