Välkommen till EllErr Konsult!

Lisbeth Rydén

Lisbeth Rydén

Jag heter Lisbeth Rydén och jag kan organisering och ledning med extra spets kring hur organiserandet påverkar dem som berörs av det, dvs psykosocial eller organisatorisk arbetsmiljö.

2010-2015 drev  jag ett forskningsprojekt vid Malmö högskola där resultatet blev en metodik för att bedöma organisatoriska arbetsmiljörisker. Metodiken kallar jag Diskursiva arbetsmiljörisker eftersom den utgår från de tankefigurer (diskurser) som styr organiserandet på arbetsplatsen.

Min teorietiska och praktiska kunnighet om organisering och ledning är basen för allt jag gör. Oavsett om det kallas organisatorisk arbetsmiljö, chefsutveckling,  verksamhetsutveckling, utvärdering eller utbildning.

Jag vill också att det ska pratas mer om arbetslivets frågor så jag försöker dela med mig av både min och andras kunskap genom att blogga – här eller på gottarbetsliv.se. Surfa runt, läs, kommentera och dela med dig!

Om du tror att jag kan vara till nytta är du varmt välkommen att kontakta mig!