Välkommen till Ellerr konsult!

Min avhandling Diskursiv arbetsmiljö. Ett nytt perspektiv på organisatorisk arbetsmiljö är klar. Avhandlingen undersöker och utvecklar ett nytt sätt att bedöma organisatorisk arbetsmiljö. Ansatsen sätter framförallt fokus på hur organiserandet av verksamheten bidrar till förmågan att göra ett väl utfört arbete (se kapitel 14) och, inte minst viktigt, hur organiserandet bidrar till förmågan hos var och en att ta ställning till vad som är ett väl utfört arbete – vad som vore klokt att göra – i varje given situation.

Enkelt uttryckt uppmärksammar ansatsen frustration hos chefer och medarbetare över ett organiserande som försvårar för dem att göra ett väl utfört arbete. Frustrationen skiljer sig från stress på grund av arbetsbelastning. Inte alltid så mycket i konsekvenser för den enskilde men i vilka åtgärder som blir relevanta för att komma till rätta med problemen. Om man inte skiljer på frustration på grund av dålig organisering och stress på grund av arbetsbelastning riskerar man att lägga tid och resurser på att lösa fel problem (se bl a kapitel 10 och 15, se även kap 13)

Förutom en presentation av modellen (kapitel 6-10) finns även tre olika arbetsmaterial som bilagor i syfte att underlätta tillämpning och spridning av modell och resultat. Har du frågor kring avhandlingen är det bara att maila eller ringa.


På grund av corona-pandemin har jag valt att ha min verksamhet vilande ett tag. Jag är dock öppen för alla former av anställningar – från timmar till tillsvidare – eller ett större/längre uppdrag som gör att jag kan återstarta verksamheten. Kontakta mig gärna på mail lisbeth.ryden@ellerr.se eller telefon 0708-982771.


Om du vill läsa den bok jag gav ut 2015 om organisatorisk arbetsmiljö och hur man kan bedöma och hantera den, så maila din adress till lisbeth.ryden@ellerr.se så skickar jag ett exemplar. Jag bjuder på både boken och portot (så länge lagret räcker).