Aktuellt

Jag har fått stipendium!

Stort TACK till Sten K Johnssons stiftelse som har beviljat mig ett stipendium för att kunna producera en bok om Organisatoriska arbetsmiljörisker! Kommer till hösten!


 Veta mer om organisatorisk arbetsmiljö?

Vill du veta hur du kan göra relevanta och precisa bedömningar av den organisatoriska arbetsmiljön, baserad på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund, är du välkommen att kontakta mig.

En föreläsning för att vidga perspektiven? En workshop för att bättre förstå den egna arbetsmiljön? En utbildning där du och dina kollegor själva kan lära er att göra organisatoriska riskbedömningar?

Eller vill du hellre förkovra dig på egen hand? Läs mer om Diskursiva arbetsmiljörisker som inte är så svårt som det låter :), eller läs mina blogginlägg här på hemsidan eller på gottarbetsliv.se. (Du hittar dem i högerspalten.) Vill du hitta länkar till artiklar, Youtube-klipp mm? Det är bara att sätta igång. Surfa runt, ladda ner och  dela med dig. Känn dig varmt välkommen!


 TEXTER om organisatorisk arbetsmiljö

Diskursiva arbetsmiljörisker:  Min forskningsrapport om hur man med utgångspunkt från de tankefigurer och logiker (diskurser) vi använder för att organisera oss, bättre kan förstå varför vi mår som vi gör av jobbet.

Guide för hur man kan göra diskursiva riskbedömningar av arbetsmiljön. Bilaga till ovan nämnda rapport. För dig som vill fördjupa dig i hur man kan göra diskursiva (organisatoriska) bedömningar av arbetsmiljön.

Bloggbok där jag har samlat 10 inlägg som kan fungera som underlag för diskussioner vid fikabordet, på arbetsplatsträffar eller bara för eget funderande kring frågor som har med organiserande, ledning och arbetsmiljö att göra.


 HEMSIDOR för mer läsning

Ett Gott Arbetsliv, där jag bloggar varannan onsdag, Vill du bara se mina inlägg klickar du här.

Forskarbyn Ölsdalen som är en förening där jag är ordförande, och vars syfte är att stödja medlemmarna i deras strävan att förstå (och förändra?) den värld vi är en del av.

Samarbetsdynamik AB, där det finns rapporter och texter som rör olika aspekter av arbetslivet och hur man kan utforska det. Samarbetsdynamik AB är samarbetspartner till EllErr och en aldrig sinande källa av utmaning och inspiration.