Välkommen till Ellerr Konsult!

Jag som driver Ellerr Konsult heter Lisbeth Rydén och jag tycker att organisatorisk arbetsmiljö är det mest intressanta som finns!

Ena halvan av min tid ägnar jag åt forskning och den andra halvan åt uppdrag av olika slag: föreläsningar, utbildningar, chefsdagar, riskbedömningar, utredningar osv.

Kontakta mig gärna på mail lisbeth.ryden@ellerr.se eller telefon 0708-982771.

Vill du förkovra dig på egen hand? Surfa runt!

Det finns mycket att läsa på sidorna: om min forskning, om andras forskning samt en del bloggar om sådant jag förundras över i vårt arbetsliv. Jag har oftast inga tvärsäkra svar (”utan tvivel är man inte klok”) men det finns gott om frågeställningar och ifrågasättanden.

Kommentera här på sidorna eller i mail – och protestera och problematisera gärna! Arbetet är en oerhört viktig del av, och för, våra liv. Det behövs en livlig och perspektivrik diskussion – på alla arbetsplatser. Använd gärna material och bloggar som underlag för egna diskussioner på arbetsplatsträffar eller vid fikat.

Några vanliga besökta sidor är: