Välkommen till Ellerr Konsult!

Jag som driver Ellerr Konsult heter Lisbeth Rydén och jag tycker att organisatorisk arbetsmiljö är det mest intressanta som finns. Det är det jag kan och det är det jag gör – oavsett om det är som konsult eller som forskare. 

Min avhandling Diskursiv arbetsmiljö. Ett nytt perspektiv på organisatorisk arbetsmiljö är klar men på grund av corona-viruset är disputationen framflyttad till höstterminen. Återkommer med besked om tid och plats.

På grund av corona-pandemin har jag valt att ha min verksamhet vilande ett tag. Jag är dock öppen för alla former av anställningar – från timmar till tillsvidare.

Kontakta mig gärna på mail lisbeth.ryden@ellerr.se eller telefon 0708-982771.

Är du mitt i en situation eller har ett pågående ärende som chef, skyddsombud, HR eller konsult och vill ha ett bollplank? Det är bara att ringa. Det kostar inget att prata med mig.

Om du vill läsa den bok jag gav ut 2015 om organisatorisk arbetsmiljö och hur man kan bedöma och hantera den, så maila din adress till lisbeth.ryden@ellerr.se så skickar jag ett exemplar. Fram till disputationen bjuder jag på både boken och portot (så länge lagret räcker).

Läs, dela, kommentera!

Det finns mycket att läsa på sidorna: om min forskning, om andras forskning samt en del bloggar om sådant jag förundras över i vårt arbetsliv. Jag har oftast inga tvärsäkra svar (”utan tvivel är man inte klok”) men det finns gott om frågeställningar och ifrågasättanden.

Läs, dela och kommentera – här på sidan eller i mail. Protestera och problematisera gärna! Arbetet är en oerhört viktig del av, och för, våra liv. Det behövs en livlig och perspektivrik diskussion – i hela samhället. Använd gärna föreläsningar, arbetsmaterial och bloggar som underlag för egna diskussioner på arbetsplatsträffar eller vid fikat.