Intresserad av psykosocial arbetsmiljö?

Efterfrågan på underlag för att göra en psykosocial skyddsrond är stor. Jag har därför tagit fram ett material som kan användas på arbetsplatsträffar eller liknande. Utgångspunkten är att arbetsmiljöfrågorna inte skiljer sig från verksamhetsfrågorna. En sund verksamhet är det viktigaste för att få till en sund arbetsmiljö. Materialet kan därför också användas för att utveckla verksamheten. Psykosocial skyddsrond – arbetsmaterial >>

Tror du att medarbetarenkäter är till för att undersöka och förbättra arbetsmiljön? Eller har du redan insett att de mest används för att betygsätta chefer, sällan leder någonstans och ibland till och med förvärrar saken? Om du tillhör de senare så har dina erfarenheter numera även stöd i forskningen. Oavsett vilken grupp du tillhör rekommenderas läsning av en artikel i Unionens tidning Kollega: Arbetsmiljön sällan bättre av medarbetarundersökningar >>.

Vill du veta hur du kan göra mer relevanta och precisa bedömningar av den psykosociala arbetsmiljön, baserad på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund, är du välkommen att kontakta mig.  En föreläsning för att vidga perspektiven eller en utbildning för att lära dig hur man kan göra? Eller förkovra dig på egen hand? Det är bara att sätta igång. Surfa runt, ladda ner och dela med dig. Å du, varmt välkommen till EllErr Konsult!

TEXTER om psykosocial arbetsmiljö

Nedan finns texter – både korta och långa – för dig som är intresserad av ett sunt organiserande. Du kan bland annat ladda ner:

Min forskningsrapport: Diskursiva arbetsmiljörisker samt bilagan Guide för hur man kan göra diskursiva riskbedömningar av arbetsmiljön.

Psykosocial skyddsrond – ett arbetsmaterial för arbetsplatsträfBloggbok EllErr OMSLAG Skärmklippfen

Bloggboken där jag har samlat 10 inlägg som kan fungera som underlag för diskussioner vid fikabordet, på arbetsplatsträffar eller bara för eget funderande kring frågor som har med organiserande, ledning och arbetsmiljö att göra.

Om du vill kan du beställa dem i bokformat mot självkostnadspris. Pris är beroende på volym men cirka 40-50 kronor/styck exkl. moms och frakt.

HEMSIDOR för mer läsning

Ett Gott Arbetsliv, där jag bloggar varannan onsdag, Vill du bara se mina inlägg klickar du här.

Forskarbyn Ölsdalen som är en förening där jag är ordförande, och vars syfte är att stödja medlemmarna i deras strävan att förstå (och förändra?) den värld vi är en del av.

Samarbetsdynamik AB, där det finns rapporter och texter som rör olika aspekter av arbetslivet och hur man kan utforska det. Samarbetsdynamik AB är samarbetspartner till EllErr och en aldrig sinande källa av utmaning och inspiration.