Välkommen till Ellerr konsult!

Min avhandling Diskursiv arbetsmiljö. Ett nytt perspektiv på organisatorisk arbetsmiljö är klar. (Fulltext pdf-knappen hittar du i sidopanelen längst upp till höger.) Disputationen är den 28 augusti kl. 10.00 via Zoom samt i Ångdomen, KTH (dock med rekommendationerna från FHM som begränsningsfaktor). Länk kommer när det blir dags.

På grund av corona-pandemin har jag valt att ha min verksamhet vilande ett tag. Jag är dock öppen för alla former av anställningar – från timmar till tillsvidare. Kontakta mig gärna på mail lisbeth.ryden@ellerr.se eller telefon 0708-982771.

Om du vill läsa den bok jag gav ut 2015 om organisatorisk arbetsmiljö och hur man kan bedöma och hantera den, så maila din adress till lisbeth.ryden@ellerr.se så skickar jag ett exemplar. Fram till disputationen bjuder jag på både boken och portot (så länge lagret räcker).

Läs, dela, kommentera!

Det finns mycket att läsa på sidorna: om min forskning, om andras forskning samt en del bloggar om sådant jag förundras över i vårt arbetsliv. Jag har oftast inga tvärsäkra svar (”utan tvivel är man inte klok”) men det finns gott om frågeställningar och ifrågasättanden.

Läs, dela och kommentera – här på sidan eller i mail. Protestera och problematisera gärna! Arbetet är en oerhört viktig del av, och för, våra liv. Det behövs en livlig och perspektivrik diskussion – i hela samhället. Använd gärna föreläsningar, arbetsmaterial och bloggar som underlag för egna diskussioner på arbetsplatsträffar eller vid fikat.