Workshop / skyddsrond / riskbedömning

Syftet med en workshop är att deltagarna ska kunna öka sin förmåga att närma sig frågorna i den dagliga verksamheten, dvs hur man kan upptäcka, analysera och intervenera i den egna organisatoriska arbetsmiljön.

Workshopen kan också fungera som en organisatorisk skyddsrond. Två timmar (men gärna mer tid) behövs för att få ut något av det. Beroende på omfattning och önskemål kan upplägget se olika ut men i huvudsak brukar nedanstående upplägg fungera:

För arbetsplatser

1) Workshop/skyddsrond: Inleds med ett samtal om ”hur man har det” på arbetsplatsen. Därefter en föreläsning med plats för frågor och diskussioner varefter de uppstår. Avslutningsvis lyfter jag upp några saker som arbetsplatsen kan behöva vara fortsatt uppmärksam på. Den löpande diskussionen dokumenteras på väggtidningar som fotas och skickas till deltagarna som minnesanteckningar.

2) Riskbedömning:  Workshop i kombination med en skriftlig rapport där några risker lyfts fram och kommenteras lite djupare. Kan med fördel kombineras med en muntlig återkoppling.

För chefer / skyddsombud / HR / FHV

Som workshoppen ovan men där det inledande samtalet mer handlar om vad deltagarna brottas med i sin vardag än om den gemensamma arbetsmiljön. Workshoppens fokus blir då på hur man kan bedöma och hantera organisatoriska arbetsmiljörisker (och inte en riskbedömning av deltagarnas egna arbetsmiljö.)

Arbetsmaterial – fritt att ladda ner

Jag har utarbetat ett arbetsmaterial som kan användas som underlag för att göra en organisatorisk skyddsrond. Det är fritt att använda och ladda ner. Läs mer >>