Diskursiva arbetsmiljörisker

Under 2010-2015 drev jag ett forskningsprojekt vid Malmö högskola som resulterade i en metodik för att bedöma organisatoriska arbetsmiljörisker. Metodiken kallas Diskursiva arbetsmiljörisker.

Även om själva begreppet diskurs kanske inte är helt enkelt är det inte så svårt som det låter. I korthet går det ut på att utgå från de tankefigurer (logik, resonemang, diskurser) som styr organiserandet på arbetsplatsen för att förstå vilka risker som därigenom kan uppstå.

Du kan förkovra dig genom att:

Om projektet

Forskningsprojektet finansierades av AFA Försäkring och bedrevs vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering, CTA, vid Malmö högskola. Under 2010-2012 drevs projektet i samarbete med Kommunförbundet Skåne. Under 2013-2015 gjordes en kompletterande studie med inriktning på interventioner.