Diskursiv arbetsmiljö

I augusti 2020 disputerade jag med en doktorsavhandling om organisatorisk arbetsmiljö med titeln: Diskursiv arbetsmiljö. Ett nytt perspektiv på organisatorisk arbetsmiljö

Även om själva begreppet diskurs kanske inte är helt enkelt är det inte så svårt som det låter. I korthet går det ut på att utgå från de tankefigurer (logik, resonemang, diskurser) som styr organiserandet på arbetsplatsen för att förstå vilka risker som därigenom kan uppstå.

Du kan förkovra dig genom att:

Ladda ner och läsa avhandlingen 
Använd gärna de tre arbetsmaterialen som finns som bilagor i avhandlingen: Diskursiv skyddsrond I, Diskursiv skyddsrond II samt Bedömningsmall. Arbetsmaterialen är utvecklade för att underlätta spridning av modell och resultat. Ha gärna synpunkter på  dem. De är under ständig utveckling.

Lyssna på föreläsningar via YouTube eller läsa artiklar i olika tidningar.

Beställa min bok (2015) där jag beskriver metodiken och hur man kan förebygga, hantera och bedöma organisatoriska arbetsmiljörisker med hjälp av den. I avhandlingen är beskrivningen betydligt mera utförlig.

Du kan självklart också beställa en föreläsning, workshop, utbildning eller annan aktivitet som kan hjälpa till att räta ut frågetecknen och visa hur de diskursiva krafterna verkar i vardagen och hur de kan hanteras.