Diskursiv arbetsmiljö

Under 2010-2015 drev jag ett forskningsprojekt vid Malmö högskola som resulterade i en metodik för att bedöma organisatoriska arbetsmiljörisker. Metodiken har utmynnat i något som jag kallar Diskursiv arbetsmiljö.

Även om själva begreppet diskurs kanske inte är helt enkelt är det inte så svårt som det låter. I korthet går det ut på att utgå från de tankefigurer (logik, resonemang, diskurser) som styr organiserandet på arbetsplatsen för att förstå vilka risker som därigenom kan uppstå.

Du kan förkovra dig genom att:

Ladda ner och läsa rapporterna:

Lyssna på föreläsningar via YouTube eller läsa artiklar i olika tidningar.

Beställa min bok (2015) där jag beskriver metodiken och hur man kan förebygga, hantera och bedöma organisatoriska arbetsmiljörisker med hjälp av den.

Du kan självklart också beställa en föreläsning, workshop, utbildning eller annan aktivitet som kan hjälpa till att räta ut frågetecknen och visa hur de diskursiva krafterna verkar i vardagen och hur de kan hanteras.

Om forskningsprojekten

Mitt första forskningsprojekt finansierades av AFA Försäkring och bedrevs vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering, CTA, vid Malmö högskola. Projektet pågick 2010-2015 och genomfördes i samarbete med Kommunförbundet Skåne.

Under 2016-2020 är jag doktorand vid Avdelningen för bank och finans, vid KTH. Projektet är på halvtid, finansieras av Finansförbundet och ska resultera i en avhandling framåt sommaren 2020.