Föreläsningar

Är du i behov av både kunskap och konkreta idéer om hur man kan arbeta med den organisatoriska / psykosociala arbetsmiljön? Varför inte en föreläsning / workshop? Från en timme till en heldag. Ju längre tid desto mer tid för de frågor deltagarna brottas med i sin vardag eller diskussion om den egna arbetsplatsens situation.

Inriktning och fokus på föreläsningen bestämmer vi tillsammans beroende på syfte och målgrupp. Några möjliga teman är:

Läs även workshop och utbildningspaketet.