Föreläsningar

Är du i behov av både kunskap och konkreta idéer om hur man kan arbeta med den organisatoriska / psykosociala arbetsmiljön? Varför inte en föreläsning / workshop? Från en timme till en heldag. Ju längre tid desto mer tid för de frågor deltagarna brottas med i sin vardag eller diskussion om den egna arbetsplatsens situation.

Inriktning och fokus på föreläsningen bestämmer vi tillsammans beroende på syfte och målgrupp. Några möjliga teman är:

  • Organisatorisk arbetsmiljö i en komplex och föränderlig värld
  • Att göra en organisatorisk skyddsrond
  • Att bedöma den organisatoriska arbetsmiljön
  • Diskursiv arbetsmiljö – vad är det? (inte så svårt som det låter)

Läs även under workshop.