CV Utbildning

Kungliga Tekniska Högskolan
Forskarutbildning 2016-2019 (halvtid)

Ekonomihögskolan, Lunds Universitet
Forskarutbildning 2010-2012
MSc Management Research (second year master) 40p 2008-09
MSc Managing People, Knowledge and Change 40p 2007-08

Malmö Högskola
Offentligt ledarskap 5p 1999
Entreprenörskap 5p 1997

Högskolan i Trollhättan/Uddevalla
Arbetsorganisation & arbetspsykologi 21-40p 1994-95

Göteborgs Universitet

Utredningsmetodik 10p 1992
Administrativ teknik 10p 1992
Civilekonom 140p 1987-91

Gymnasiet
Samhällsvetenskaplig linje, Kongahälla, Kungälv, 1983-86