CV Utbildning

Forskarutbildning / doktorand 2016-2020 (halvtid), Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Forskarutbildning 2010-2012, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet (EHL)

Licensierad KAKS-utredare, 2018. Arr: Anneli Matsson, Inklusive kommunikation
Faktaundersökning, steg 1, 2018. Arr: Metodicum AB
Konflikthantering, Thomas Jordan, 2017 & 2018. Arr: Agensus AB

MSc Management Research (Filosofie Master) 40p 2008-09, EHL
MSc Managing People, Knowledge and Change (Filosofie Magister) 40p 2007-08, EHL

Offentligt ledarskap 5p 1999, Malmö Högskola
Entreprenörskap 5p 1997, Malmö Högskola
Arbetsorganisation & arbetspsykologi 21-40p 1994-95, Högskolan i Trollhättan/Uddevalla
Utredningsmetodik 10p 1992, Göteborgs Universitet
Administrativ teknik 10p 1992, Göteborgs Universitet
Civilekonom 140p 1987-91, Göteborgs Universitet

Samhällsvetenskaplig linje, Kongahälla gymnasium, Kungälv, 1983-86