CV Utbildning

Forskarutbildning / Filosofie doktor 2016-2020, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Forskarutbildning 2010-2015, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet 

Licensierad KAKS-utredare, 2018. Arr: Anneli Matsson, Inklusive kommunikation
Faktaundersökning, steg 1, 2018. Arr: Metodicum AB
Konflikthantering, Thomas Jordan, 2017 & 2018. Arr: Agensus AB

Management Research (Filosofie Master) 40p, 2008-09, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet
Managing People, Knowledge and Change (Ekonomie Magister) 40p, 2007-08, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet

Offentligt ledarskap 5p, 1999, Malmö Högskola
Entreprenörskap 5p, 1997, Malmö Högskola
Arbetsorganisation & arbetspsykologi 21-40p, 1994-95, Högskolan i Trollhättan/Uddevalla
Utredningsmetodik 10p, 1992, Göteborgs Universitet
Administrativ teknik 10p, 1992, Göteborgs Universitet
Civilekonom 140p, 1987-91, Göteborgs Universitet

Samhällsvetenskaplig linje, Kongahälla gymnasium, Kungälv, 1983-86