Kunder och referenser

Jag kan ledning och organisering och hur det påverkar arbetsmiljön för chefer och medarbetare. Det är den kunskapen jag använder när jag gör mina uppdrag, oavsett om det handlar om föreläsning, workshop, utbildning, utvärdering, arbetsmiljöutredning, kränkande särbehandlingsutredning, verksamhetsutveckling, handledning eller något annat.

Vill du ha referenser så lämnar jag dem gärna vid förfrågan.

Vill du veta vad några av deltagarna på mina utbildningar säger kan du läsa det här >>

Kunder (i urval)

Arbetsmiljöverket
Enköpings Hyresbostäder
Forsmarks Kraftgrupp AB
Försvarsmakten
Handelsanställdas förbund
Helsingborgs stad
Håbo kommun
Högskolan i Kristianstad
Kulturskolenätverket i Göteborgsregionen
Lunds kommun
Lunds Tekniska Högskola
Lärarförbundet
Malmö stad
Partsrådet
SKF
SMHI
Staffanstorps kommun
TCO
Teknikföretagen
Unionen
Varbergs kommun
Vellinge kommun
Vårdförbundet