Fördjupning / fem dagar

Syfte: Utbildningen är både teoretisk och praktisk. Syftet är att deltagaren efter kursen dels ska ha vidgat sin repertoar av angreppssätt för att göra organisatoriska riskbedömningar, dels känna trygghet i att tillämpa dem. Kursen förutsätter ett aktivt deltagande av samtliga deltagare både vid kurstillfällena och på hemmaplan däremellan. Utbildningen är också tänkt att fungera som handledning för aktuella ärenden för respektive deltagare.

Upplägg: Utbildningen omfattar 5 kursdagar under en längre period (minst en termin) och bygger på att deltagaren har en arbetsplats att arbeta med under perioden, själv eller tillsammans med någon.

  • Dag 1:  Organisatorisk arbetsmiljö
  • Dag 2:  Att göra bedömningsunderlag
  • Dag 3:  Riskbedömning (deltagarnas egna ärenden)
  • Dag 4:  Interventioner
  • Dag 5:  Att presentera och skriva rapporter om svåra situationer

Varje utbildningsdag inleds med inventering/diskussion kring deltagarnas aktuella problem samt reflektion över föregående dags tema.Så långt möjligt används deltagarnas egna underlag för diskussioner och bedömningar. När detta inte är möjligt används exempel från andra verksamheter.

Målgrupp: För dig som arbetar med att kartlägga, bedöma eller hantera organisatorisk arbetsmiljörisker, exempelvis inom HR, företagshälsovården, som chef, som arbetsmiljöinspektör, konsult eller liknande. Deltagarna har ganska goda kunskaper om organisatoriska arbetsmiljöfrågor men vill nu förkovra sig ytterligare i det moderna arbetslivets risker.