Länkar till arbetsmiljö

Här nedan listar jag organisationer, nyhetsbrev och andra som kan vara till glädje och nytta för den som är intresserad av arbetsmiljöfrågor. Länkarna berör alla sorters arbetsmiljöfrågor – inte bara psykosociala.

AFA Försäkring arrangerar ett flertal olika seminarier varje år. Många av dem spelas in och kan ses i efterhand. För mer info om och länkar till seminarierna >>

AFA har också en projektkatalog där du kan söka efter pågående eller avslutade  forskningsprojekt som AFA finansierar (däribland mitt 🙂 ).

Suntarbetsliv.nu är en redaktion som skriver om arbetsmiljö. De har också ett nyhetsbrev som du kan prenumerera på.

Arbetsmiljöforskning.se är en redaktion som skriver om just forskning kring arbetsmiljö. De har ett nyhetsbrev som du kan prenumerera på. Titta i högerkolumnen på förstasidan.

Danmark har ett nationellt forskningscenter för arbetsmiljö som skriver om forskning på ett lättöverkomligt sätt. Även de har ett nyhetsbrev.

Nordic Labour Journal är ett vetenskapligt magasin med inriktning på arbetsliv och arbetsmarknad. Artiklarna handlar framförallt om de nordiska länderna men skrivet för en internationell publik, dvs på engelska. Anmäl dig till deras nyhetsbrev så får du en mail när det kommer nya utgåvor.