Organisatorisk arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket har valt att kalla sin nya föreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö istället för det mer vanliga begreppet psykosocial arbetsmiljö*. Jag tycker att organisatorisk arbetsmiljö är ett utmärkt begrepp. Det tydliggör att det är verksamhetens organiserande och hur det påverkar oss, som är arbetsgivarens och arbetsplatsens primära ansvar. Det stämmer mycket väl med min forskning.

Med organisatorisk arbetsmiljö menar Arbetsmiljöverket Villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar:

  • ledning och styrning
  • kommunikation
  • grad av inflytande
  • fördelning av arbetsuppgifterna
  • krav, resurser och ansvar

Med social arbetsmiljö menar de Villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar:

  • socialt samspel
  • samarbete
  • stöd

Hur vi tänker kring ledning och styrning, chefskap och medarbetarskap mm, styr hur vi väljer att organisera oss. För att kunna göra något åt den organisatoriska arbetsmiljön behöver vi förstå vad det är som gör att vi tänker som vi tänker och gör som vi gör. En diskursiv bedömning av arbetsmiljön gör precis det.

Genom att problematisera, konfrontera och diskutera de bakomliggande tankefigurerna kring varför vi gör som vi gör kan vi bättre förstå varför det blir som det blir. Då blir det möjligt att ta tag i grundproblemen och inte bara symtomen.

Läs mer om metodiken att bedöma organisatoriska arbetsmiljörisker. Metodiken är resultatet av ett forskningsprojekt jag drev 2010-2015 vid Malmö högskola i samarbete med Kommunförbundet Skåne. Baserat på min forskning har jag även gjort ett arbetsmaterial som kan användas för att göra en organisatorisk skyddsrond på den egna arbetsplatsen. Materialet är fritt att ladda ner.

Vill du veta mer om hur du kan göra organisatoriska riskbedömningar är det bara att kontakta mig eller läsa mer på egen hand här på hemsidan.


* På hemsidan använder jag omväxlande organisatorisk respektive psykosocial arbetsmiljö. Begreppet psykosocial arbetsmiljö innefattar mer än organisatorisk arbetsmiljö, exv hot & våld, sexuella trakasserier, diskriminering mm. Anledningen till att jag använder båda begreppen är att psykosocial arbetsmiljö är mer känt och i stor utsträckning används just för att diskutera organisatorisk arbetsmiljö (se ovan).

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.