Publikationer

De publikationer som finns i pdf-format kan du ladda ner genom att klicka på rubriken. Om du är intresserad av någon av de andra publikationerna så hör av dig.

Rydén L (2015): Komma till tals, komma till sin rätt, komma till rätta med. Om organisatoriska arbetsmiljörisker och hur man kan hantera, förebygga och bedöma dem. Boken kan beställas här >>

Rydén L (2018): Goda intentioner med kontraproduktiva effekter >>

Rydén L (2017): Organiserandet, tilltalet och förmågan att göra ett gott arbete >>

Rydén L (2013) Diskursiva arbetsmiljörisker. Forskningsrapport till AFA Försäkring.

Rydén L (2013) Guide för hur man kan göra diskursiva riskbedömningar av arbetsmiljön. Forskningsrapport till AFA Försäkring.

Rydén L (2009): Discourses, Identity Constructions and Well-Being at Work.
Lund: Masteruppsats, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet.

Rydén L (2008): The Workers the Work Environment Discourse Forgot – a critical analysis of the official psychosocial work environment discourse in Sweden. Lund: Magisteruppsats, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet.

Rydén L (2007): Berättelsen om Drivkrafter som lyfter! Att leda processer som skapar arbetsglädje, utveckling och resultat. Rapport nr 125. Degerfors: Samarbetsdynamik AB

Wennberg B-Å, Hane M, Rydén L (2006): Välgrundade samtal och väl underbyggda resonemang i en globaliserad värld. Rapport nr 121. Degerfors: Samarbetsdynamik AB

Rydén L (red) (2005): Att höra skillnad på god och dålig ledning. Rapport 108. Degerfors: Samarbetsdynamik AB

Rydén L (2004): Berättelsen om SLUP – om kunskap och förståelse. En utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram. Rapport 109. Degerfors: Samarbetsdynamik AB

Rydén L (2004): Bättre verksamhet = bättre arbetsmiljö. Rapport nr 103. Degerfors: Samarbetsdynamik AB

Rydén L (2001): Horisontell kommunikation i vertikala organisationer. Rapport nr 87. Degerfors: Samarbetsdynamik AB

Wennberg B-Å, Hane M, Rydén L (2001): Ett attraktivt arbete – den gemensamma sektorns konkurrensmedel. En beskrivning av en kommuns funderingar, problemställningar och framtida utmaningar. Rapport nr 84. Degerfors: Samarbetsdynamik AB

Rydén L (1995): En studie över ledarrollen i Älvsborgs läns landstings nya organisation Nya Älvsborg. B-uppsats vid Högskolan i Vänersborg (HTU). Institutionen för Undervisning och Humaniora: Arbetsorganisation och arbetspsykologi.

Nordmark E, Rydén L (1991): Uppföljning av en organisationsförändring på Stena Line Service. Examensarbete vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Hotell- och Restaurang Ekonomlinjen