Rapporter / Forskningsprojektet 2016-2020

I mitt forskningsprojekt har jag skrivit två populärvetenskapliga rapporter om organisatorisk arbetsmiljö. Nedan hittar du länkar till dem samt presentationer, filmer och annat som har med rapporterna att göra.

Underlagen för rapporterna kommer från finansbranschen, men de resonemang och risk- och friskfaktorer som beskrivs har bäring på många fler organisationer och branscher.

Även om de tankefigurer/logiker som rapporterna beskriver inte är aktuella just för dig och den arbetsplats du är intresserad av kan rapporterna läsas som exempel på hur man med hjälp av ett diskursivt perspektiv kan bedöma den organisatoriska arbetsmiljön.

Frågor eller funderingar om organisatorisk arbetsmiljö och hur man kan bedöma den? Ring 0708-982771 eller maila: lisbeth.ryden@ellerr.se.


Rapport II: Goda intentioner med kontraproduktiva effekter

Rapporten visar hur organisatoriska logiker (tankefigurer/diskurser) påverkar bedömningen av den organisatoriska arbetsmiljön. I rapporten beskrivs två olika bedömningar av samma underlag. En bedömning med en maskinlogisk syn på hur man kan bedöma och gripa sig an situationen och en med en mikrosystemisk syn. Den viktigaste poängen är att de åtgärder som blir relevanta med den ena logiken blir kontraproduktiva ur den andra.

Rapport II: Goda intentioner med kontraproduktiva effekter >>

Sammanfattning >>

Bildspel >>  (presentation vid konferens i Malmö okt 2018)


Rapport I: Organiserandet, tilltalet och förmågan att göra ett bra arbete

Rapporten beskriver en bedömning av den organisatoriska arbetsmiljön i en organisation där tre olika logiker styr arbetet. De tre logikerna samspelar på olika sätt och skapar därigenom situationer som kan innebära risker för såväl chefer som medarbetare.

Rapport I: Organiserandet, tilltalet och förmågan att göra ett gott arbete >>

Sammanfattning >>

Lyssna på föreläsning baserad på Rapport I >> (Gilla Jobbet 2018)

Bildspel >>  (presentation vid konferens i Malmö okt 2018)