Rapporter / Forskningsprojektet

Inom ramen för mitt forskningsprojekt producerar jag två populärvetenskapliga rapporter om den organisatoriska arbetsmiljön i finansbranschen. Resonemangen och de risk- och friskfaktorer som beskrivs har däremot bäring på många fler organisationer och branscher.

Även om inte de tankefigurer/logiker som rapporterna beskriver är aktuella just för dig och den arbetsplats du är intresserad av kan rapporterna läsas som exempel på hur man med hjälp av ett diskursivt perspektiv kan bedöma den organisatoriska arbetsmiljön.


Rapport II: Goda intentioner med kontraproduktiva effekter

Rapporten visar hur organisatoriska logiker (tankefigurer/diskurser) påverkar bedömningen av den organisatoriska arbetsmiljön. I rapporten beskrivs två olika bedömningar av samma underlag. En bedömning med en maskinlogisk syn på hur man kan bedöma och gripa sig an situationen och en med en mikrosystemisk syn. Den viktigaste poängen är att de åtgärder som blir relevanta med den ena logiken blir kontraproduktiva ur den andra.

Sammanfattning Rapport II hittar du här >>

Ladda ner Rapport I: Goda intentioner med kontraproduktiva effekter >>


Rapport I: Organiserandet, tilltalet och förmågan att göra ett bra arbete

Rapporten beskriver en bedömning av den organisatoriska arbetsmiljön i en organisation där tre olika logiker styr arbetet. De tre logikerna samspelar på olika sätt och skapar därigenom situationer som kan innebära risker för såväl chefer som medarbetare.

Sammanfattning Rapport I hittar du här >>

Ladda ner Rapport I: Organiserandet, tilltalet och förmågan att göra ett gott arbete >>

Lyssna på en föreläsning baserad på Rapport I >>