Rapporter / Forskningsprojektet

Inom ramen för mitt forskningsprojekt producerar jag två populärvetenskapliga rapporter. Den första rapporten behandlar risk- och friskfaktorer i finansbranschen. Resonemangen och de risk och friskfaktorer som beskrivs har däremot bäring på många fler organisationer och branscher än finansbranschen.

Även om inte de tankefigurer/logiker som rapporten bygger på är aktuella just för dig och den arbetsplats du är intresserad av kan rapporten läsas som ett exempel på hur man med hjälp av det diskursiva perspektivet kan bedöma den organisatoriska arbetsmiljön.

Ett sammanfattande blogginlägg hittar du här >>

Ladda ner rapporten >>

Den andra rapporten publiceras troligen i maj 2018. Vill du vara säker på att få meddelande när den är klar så anmäl dig till nyhetsbrevet >>