Tjänster

Jag erbjuder en rad olika former för hur du som kund kan använda mina kunskaper.

Det kan variera från 25 minuters föreläsning till fullskaliga utredningar för att komma till rätta med en besvärlig arbetssituation. Självklart formar vi ett upplägg som passar just dig och din situation. För att göra det lite lättare så beskriver jag några förslag på upplägg och hur jag tänker kring dem:

Föreläsning
Workshop / psykosocial skyddsrond
Utbildning
Handledning
Utredning