Utbildningspaket: Bredd och djup

En bra verksamhet är den bästa grunden för en god organisatorisk arbetsmiljö. Fungerar inte verksamheten uppstår frustrationer och konflikter som lätt tar död på arbetsglädjen. Ökad personalomsättning, sjukskrivningar och minskad attraktivitet som arbetsgivare brukar komma som brev på posten.

Varför inte ”mota Olle i grind” och satsa på en verksamhetsutveckling som går hand i hand med en god organisatorisk arbetsmiljö? För bästa resultat brukar det vara bra att så många som möjligt hör samma sak så man kan fortsätta diskussionen på arbetsplatsen. Det är också bra om några får en fördjupning för att kunna stödja det interna arbetet.

I utbildningspaketet ingår därför både en dag med föreläsningar där ”vem som helst” kan delta, direkt följt av en dag där de som vill fördjupa sig deltar. Exakt hur dagarna ser ut beror på verksamhetens art och omfattning, men ett exempel är:

Dag 1: Fyra föreläsningar om organisatorisk arbetsmiljö och hur man kan arbeta med det på den egna arbetsplatsen. Exv: kl. 8.00, kl.10.00, kl. 13.00 & kl. 15.00. (obegränsat antal deltagare)

Dag 2: En dags utbildning för den som vill fördjupa sig i hur man bedömer risker, exv chefer, skyddsombud, HR.

Pris: Offert

Veta mer? Ring 0708-982 771 eller maila: lisbeth.ryden@ellerr.se