Grundläggande / en dag

Syfte: Utbildningen är både teoretisk och praktisk. Syftet är att deltagaren efter kursen ska ha vidgat sin repertoar av angreppssätt för att göra organisatoriska/psykosociala riskbedömningar.

Upplägg: Dagen har två fokus:

1) Organisatorisk arbetsmiljö med särskild inriktning på Diskursiva arbetsmiljörisker
2) Processen att göra bedömningsunderlag och riskbedömning

Kursplan >>

Målgrupp: För dig som arbetar med att kartlägga och bedöma organisatorisk arbetsmiljö. Du arbetar antagligen på en HR-avdelning, inom företagshälsovården, som chef, som skyddsombud, som arbetsmiljöinspektör, konsult eller liknande.

Deltagare om kursen >>