Kursplan

Preliminär tidplan

9.00      Välkommen / introduktion / presentation
–            Föreläsning organisatorisk arbetsmiljö med fokus på den diskursiva ansatsen
12.00    Lunch
13.00    Att skapa ett relevant bedömningsunderlag
14.30    Kaffe
14.45    Att analysera materialet / bedöma arbetsmiljön
16.30    Slut

Om upplägget

Tanken är att det ska finnas gott om utrymme för deltagarna att diskutera sina egna tankar, idéer och aktuella problem. Dagen kommer därför att börja med en runda där det finns möjlighet att presentera sig och, om man vill, berätta om det är något speciellt man funderar över eller vill ha hjälp att fundera över under dagen. I slutet av dagen återkopplar vi till morgonens funderingar för att säkerställa att de punkter som inte kommit upp under dagen hinner diskuteras.

Utbildning en dag >>