Forskningsprojekt Finansförbundet

Jag är industridoktorand vid Centrum för bank och finans (CEFIN) vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).  Finansiär är Finansförbundet som organiserar drygt 28 000 bank- och finansanställda. Forskningsprojektet är på halvtid, pågår 2016-2019 och ska resultera i en doktorsavhandling.

Syftet med projektet är att, med hjälp av den metodik jag utvecklade i ett tidigare forskningsprojekt vid Malmö högskola och som jag kallar Diskursiv riskbedömning, undersöka Finansförbundets medlemmars organisatoriska arbetsmiljö.

Inom ramen för projektet publicerar jag två populärvetenskapliga rapporter. Du kan läsa mer om dem här >>

Vill du veta mer om projektet och vad vi håller på med just nu är du välkommen att kontakta mig via e-post: lisbeth.ryden@ellerr.se eller telefon: 0708-982 771.

Läs mer om projektet på Finansförbundets hemsida >>